Julkaisut

Useilla NHG:n työntekijöillä on vahva akateeminen osaaminen ja halu tuottaa julkaisuja. Henkilöstöstämme noin neljännes on suorittanut tohtorintutkinnon.

Alla on esimerkkejä työntekijöidemme julkaisuista viime vuosilta.

2017

 • Groop J, Ketokivi M, Guptac M, Holmström. Improving home care: Knowledge creation through engagement and design http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027269631730044X?via%3Dihub
 • Leskelä RL, Uimonen T., Virta L, Pikkujämsä S, Kopperoinen T, Mikkola H. Pitkäaikaissairaiden peruspalvelujen käytön ja kustannusten vertailu julkisissa, yksityisissä ja työterveyshuollon palveluissa. Suom Lääkäril 2017, hyväksytty julkaistavaksi.
 • Haahtela T, Herse F, Karjalainen J, Klaukka T, Linna M, Leskelä RL, Selroos O, Reissel E. Case Finland: improving asthma care resulted in major cost savings in 1987 – 2013. J Allergy Clin Immunol, 2016 Accepted for publication.

2016

 • Kämäräinen, V., Peltokorpi, A., Torkki, P., Tallbacka, K. (2016),”Measuring healthcare productivity – from unit to system level”, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 29 Iss 3 pp. 288 – 299
 • Torkki P, Leskelä RL, Maksimainen A, Niemelä P, Koukkula L, Torvinen A, Mulari M, Välimaa N, Rimpelä M. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämis- ja säästöpotentiaalin arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 42/2016. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=14401
  Leskelä RL, Nenonen T, Herse F, Hurskainen V, Hämäläinen J. Kuntien kiinteistöriskit Sote-uudistuksessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 58/2016. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15408
 • Leskelä RL, Herse F, Torkki P, Laine J, Vilkuna T, Raatikainen T. Analysis of the adoption of new health technology: The case of Dupuytren’s disease. Int J Healthcare Tech and Management 2016;15(3):210–27.
 • Leskelä RL, Komssi V, Sandström S, Mikkola H, Ahola E, Pikkujämsä S, Olli SL, Haverinen A, Ylitalo-Katajisto K, Huurre E. Eri rahoituskanavien rooli oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suom Lääkäril 2016;71(11):809–15.
 • Leskelä RL, Silander K, Pennanen P, Turpeenniemi-Hujanen T, Klintrup K, Lehtinen T, Kellokumpu-Lehtinen PL, Minn H, Tyynelä-Korhonen K, Kolhonen V, Saarto T, Mattson J, Bono P. Vertaiskehittäminen – keino kehittää syöpätautien hoitokäytäntöjä ja resursointia yliopistosairaaloissa. Suom Lääkäril 2016;71(5):325–34.

 

2015

Artikkelit ja konferenssijulkaisut

 • Herse F, Kiljander T, Lehtimäki L. Annual costs of chronic obstructive pulmonary disease in Finland during 1996 – 2006 and a prediction model for 2007 – 2030. Primary Care Respiratory Medicine 2015; 25.
 • Leskelä RL, Silander K, Komssi V, Koukkula L, Soppela J, Lehtonen L. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Suom Lääkäril 2015;70(43):2865–72.
 • Torkki P, Leskelä RL, Rytkönen A, Rosala E, Mecklin JP. Syövän hoidon kustannusten kehitys 2008-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Duodecim 2015;131:2367–73.
 • Peltokorpi; A, Linna; M, Malmström; T, Torkki; P, Lillrank; P. Five Focus Strategies to Organize Health Care Delivery, Int J Health Care Qual Assur 2015 (accepted).
 • Lillrank, P. Chaudhuri, A., Torkki, P. (2015) Economies of scale in cardiac surgery, Journal of Hospital Administration Vol 4, No 2 of JHA. http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jha/article/view/6026
 • Singh, V.K. and Lillrank, Paul (eds.) (2015), Innovations in Healthcare Management – Cost-effective and Sustainable Solutions. CRC Press, Taylor and Francis Group, USA. http://www.crcpress.com/product/isbn/9781482252095​

2014

 • Konerding U, Elkhuizen SG, Faubel R, Forte P, Malmström T, Pavi, E, Janssen MB. The validity of the EQ-5D-3L items: an investigation with type 2 diabetes patients from six European countries. Health and quality of life outcomes 2014, 12(1), 181
 • Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon, Tekes 2014: http://www.tekes.fi/Global/Ohjelmat%20ja%20palvelut/Ohjelmat/Innovaatiot%20sosiaali-%20ja%20terveyspalveluissa/Kotihoito2020.pdf
 • Lillrank, Paul: The New Normal as a System Challenge. International Sociology Association, World Conference, Yokohama 17.7.2014. http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf
 • Lillrank, Paul: Kotitori, The Service Integrator Model for Home Care. Seijo University Symposium on Managing Integration of Long Term Care of Elderly, 28.9.2014, Tokyo.
 • An Chen, Paul Lillrank, Antti Peltokorpi and Paulus Torkki: Choice and Equity in Health care: A Conceptual Paper on Equity-Harmonized Choice Architecture (EHCA). Health Services in Transition, 20.10.2014, Fudan University, Shanghai, China.

2013

 • Mahdavi M, Malmström T, van de Klundert J, Elkhuizen S, Vissers J. Generic operational models in health service operations management: A systematic review. Socio-Economic Planning Sciences 2013, 47(4), 271-280
 • Leskelä RL, Komssi V, Sandström S, Pikkujämsä S, Haverinen A, Olli SL, Ylitalo-Katajisto K. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät asukkaat Oulussa. Suom Lääkäril 2013;68(48):3163–9.
 • Leskelä RL, Schmidt M, Hirsso P, Kettunen R, Tähtinen T. Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa. Suom Lääkäril 2013;68(20):1481–5.
 • Chaudhuri, Atanu & Paul Lillrank (2013), Mass personalization in healthcare: insights and future research directions. Journal of Advances in Management Research, Vol.10, No 2., pp. 176-191.
 • Lillrank Paul & Torkki, Paulus: Benchmarking as a Development Tool in Healthcare. ESS 1.3 – The 4th International Conference on Exploring Service Science, Porto, Portugal, 7.2.2013.

2012

Artikkelit ja konferenssijulkaisut

 • Lillrank, P. (2012) Integration and Coordination in Healthcare: An Operations Management View. Journal of Integrated Care, Vol. 20, No 1, pp. 6-13.
 • Parvinen, P. (2012) Orchestration and Planned Order in Healthcare Networks and Marketization. Forthcoming in Journal of Management and Marketing in Healthcare. With Pirjo Lukkari.
 • Lehtonen, J-M.,Torkki, P., Peltokorpi, A., Moilanen, T. (2012) Increasing operating room productivity by utilizing duration categories and a newsvendor model. International Journal of Health Care Quality Assurance (accepted for publication).
 • Peltokorpi, A., Torkki, P., Jousela, I., Lepäntalo, M. (2012) Economy of Scale and Scope in Healthcare Operations: Lessons from Surgical Services, POMS 23rd Annual Conference, Chicago, Illinois, April 20-23, 2012
 • Kämäräinen, V., Peltokorpi, A., Torkki, P. (2012) Developing productivity measurement system in healthcare, POMS 23rd Annual Conference, Chicago, Illinois, April 20-23, 2012
 • Helkkula, A., Riippa, I., Peltokorpi, A., Linna, M., Reijonsaari, K. (2012) Reviewing health service and its value, The SERVSIG International Research Conference, Helsinki, Finland, June 7-9, 2012
 • Pitkänen, L., Torkki, P., Knaapi, K., Rahiala, E., Lahdenne, P., Sillanpää, K., Kallio, P. (2012) Miten lapsen päivystyspoliklinikkakäynti sujuisi nopeammin? Suomen Lääkärilehti, 16/2012
 • Malmström T., Torkki P., Valli J., Malmström R. (2012) Yhteispäivystyksen työnjako – Hyvinkään päivystyksen potilasvirta-analyysi. Suomen Lääkärilehti
 • Malmström R., Kiura E., Malmström T., Torkki P., Mäkelä M. (2012) Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokitteluun liittyvät käytännöt Suomessa ja Ruotsissa. Suomen Lääkärilehti
 • Pitkänen L., Torkki P., Knaapi K., Rahiala E., Lahdenne P., Kallio P., Sillanpää K. (2012) Lapsipotilaan läpimenoaika – laatua ja tehoa päivystyspoliklinikalle. Suomen Lääkärilehti

2011

Artikkelit ja konferenssijulkaisut

 • Lillrank, P., Groop, J., and Venesmaa, J. (2011). Processes, Episodes and Events in Health Service Supply Chains. Supply Chain Management: An International Journal. Vol. 16, No 3
 • Lillrank, P., Särkkä, M. (2011). The Service Machine as a Service Operation Framework. Strategic Outsourcing: an International Journal, Vol 4, No 3, pp. 274-293
 • Peltokorpi, A., Torkki, P. and Lillrank, P. How to benefit from focus in health services? 2011 Service Research & Innovation Institute (SRII), Global Conference, San Jose, CA March 2011
 • Lillrank, P., Torkki, P, Venesmaa J., and Malmström, T. Regional Healthcare Service Systems: A Conceptualization of the Meso -level of Healthcare. SRII Global Conference, San Jose,CA., 1.3.2011
 • Auvinen, A.-M., Silén, R., Groop, J., and Lillrank, P.: Defining Service Elements in Home Care. SRII Global Conference, San Jose, CA., 1.3.2011
 • Peltokorpi, A. (2011) How do strategic decisions and operative practices affect operating room productivity? Health Care Management Science, Volume 14, Issue 4, pp. 370-382
 • Peltokorpi, A., Handolin, L., Frank, M., Torkki, P., Matthes, G., Ekkernkamp, A., Hirvensalo, E. (2011) International benchmarking of tertiary trauma centers: productivity and throughput approach, Journal of Trauma Management & Outcomes 2011, 5:10
 • Helkkula, A., Peltokorpi, A., Reijonsaari, K. (2011) Service system design and innovation based on user and employee value experiences, Seminar and Workshop Extending Service-Dominant Logic in Marketing, Auckland, March 11-12, 201.
 • Helkkula, A., and Peltokorpi, A. (2011) Service System Innovation: Integrating Experiential and Process-Based Approaches to Service and Value, Australian & New Zealand Marketing Academy Conference, Perth, November 28-30, 2011
 • Ekelund U., Kurland L., Eklund F., Torkki P., Letterstål A., Lindmarker P., Castren M. Lead times and patterns of presentation in Swedish emergency departments. A basis for ANSWER, A National Swedish Emergency Registry. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2011
 • Peltokorpi, A., Handolin, L., Frank, M., Torkki, P., Matthes, G., Ekkernkamp, A., Hirvensalo, E. (2011) International benchmarking of tertiary trauma centers: productivity and throughput approach, Journal of Trauma Management & Outcomes 3:5

2010

Artikkelit ja konferenssijulkaisut

 • Francke, P., Niemelä, P. (2010) Vertaisarviointi suun terveydenhuollon kehitystoiminnassa Suuhygienisti 2/2010
 • Lillrank, P., Groop, J., Malmström, T. (2010). Demand and Supply-based operating modes – A Framework for Analyzing Health Care Service Production. Milbank Quarterly, Vol. 88. No 4. pp. 595-615
 • Groop, J., Reijonsaari, K., Lillrank, P. (2010) A Theory of Constraints Approach to Health Technology Assessment. International Journal on Advances in Life Sciences 2010. Vol 3 & 4
 • Lillrank, P. ja Venesmaa, J.(2010). Terveydenhuollon alueellinen palvelujärjestelmä. Talentum: Helsinki
 • Lillrank, P., Särkkä, M. (2011), The Service Machine as a Service Operation Framework. Strategic Outsourcing: an International Journal, Vol 4, No 3, pp. 274-293
 • Peltokorpi, A., Torkki, P. and Lillrank, P. How to benefit from focus in health services? 2011 SRII Global Conference, San Jose, CA., 1.3.2011
 • Peltokorpi, A; Lehtonen, J-M; Torkki, P; Moilanen, T. (2010) The effect of waiting time on productivity in elective surgery with a care guarantee. International Journal of Health Management and Information, Vol. 1, No. 2, pp. 99-110
 • Peltokorpi, A.,Torkki, P., Tan, J.; Aitamurto, J; Laakso-Salmenhaara, L; Arnala, I; ja Mecklin, J-P. (2010) Päiväkirurgian käytössä ja tuottavuudessa suuria eroja, Suomen Lääkärilehti 49/2010
 • Peltokorpi, A., Torkki, P., Tan, J; Lehtonen, J-M. (2010) Productivity effects of a focused ambulatory surgery unit, EUROMA conference Porto, Portugal, June 2010
 • Huttunen, N., Reijonsaari, K., Peltokorpi, A. (2010) The effects of Online Patient Portal in Primary Care from a Service Provider point of view, EUROMA conference Porto, Portugal, June 2010
 • Kämäräinen, V., Peltokorpi, A., Torkki, P. (2010) Measuring healthcare productivity – from processes to system level. Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) annual meeting in Austin, TX November 2010
 • Peltokorpi, A; Lehtonen, J-M; Torkki, P; Moilanen, T. (2010) The effect of waiting time on productivity in elective surgery with a care guarantee. International Journal of Health Management and Information, Vol. 1, No. 2, pp. 99-110.

2009

Artikkelit

 • Lillrank, P, (2009) Service Processes. In (eds.) Gavriel Salvendy and Waldemar Karwowski: Introduction to Service Engineering. Wiley & Sons
 • Patja, K, Absetz, P, Kuronen R, Lillrank, P (2009) Miten kroonisten tautien ennaltaehkäisy saadaan kuntoon? Suomen Lääkärilehti 14/2009
 • Lillrank, P, Särkkä, M, Tolkki, O, Kuusterä, K, (2009) Constructing Service Machines – Final Report. HEMA publications, Helsinki University of Technology
 • Groop, J, Malmström, T, Lillrank, P, Särkkä, M, Hietala, H (2009)
  Seven models of healthcare operations – a tool for casemix analysis?.
  BMC Health Services Research, 2009. Vol. 9, No. (Suppl 1) A15.
  Elektroninen julkaisu http://www. biomedcentral. com/content/pdf/1472- 6963- 9- S1- A15. pdf
 • Niemelä, Pyry (2009): Benchmarking-mittaristo sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjaukseen. Diplomityö.
 • Niemelä, Pyry ja Honkela, Timo. Analysis of parliamentary election results and socio-economic situation using self-organizing map. In /Proceedings of WSOM’09/, pages 209-218, 2009.
 • Parvinen, P, Kinnula, V (2009) Keuhkoahtaumataudin kustannustrendit. Suomen Lääkärilehti 23/2009
 • Parvinen, P (2009) Marketing Spirit. INFOR: Helsinki
 • Parvinen, P, Lukkari, P, (2010) Orchestration and Planned Order in Healthcare Networks and Marketization. Journal of Management and Marketing in Healthcare (forthcoming)
 • Peltokorpi, A, Torkki, P, Kämäräinen, V, Hynynen, M (2009) Improving economic efficiency of operating rooms: production planning approach International Journal of Services and Standards Vol. 5, No. 3: 199-213
 • Peltokorpi, A, Turtiainen, A-M, Kämäräinen, V (2009) Tukipalveluiden uudelleenjärjestämisellä tehokkuutta vuodeosastohoitoon. Premissi 6/2009: 43-49
 • Reissel E, Herse F, Astman hinta Suomessa 1987-2005 – pitkäaikaissairauden hoidon kustannukset ja taloudelliset hyödyt. Suomen Lääkärilehti 9/2010

Konferenssijulkaisut

 • Peltokorpi, A, Lehtonen, J-M, Torkki, P, Moilanen, T (2009) Optimal queue length for orthopaedic surgery with surgeon-specific queues and maximum waiting time. ORAHS conference, Leuven, Belgium, July 2009
 • Kämäräinen, V, Peltokorpi, A, Reijonsaari, K, Turtiainen, A-M (2009) Research Agenda on Integrated Hospital Material Management. Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) annual meeting in San Diego, CA October 2009
 • Kämäräinen, V, Peltokorpi, A (2009) Tuottavuutta terveydenhuollon tukipalveluja järkeistämällä. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry, 9-10.11.2009, Helsinki.
 • Lehtonen, J-M, Torkki, P, Peltokorpi, A, Moilanen, T (2009) How to increase productivity by improving scheduling in operating rooms? EUROMA conference Göteborg, Sweden, June 2009
 • Lillrank, P, Ilvonen, K, Groop, J (2009) Mobile service provide value by decoupling time and location constraints in healthcare delivery. eTELEMED, Cancun, Mexico
 • Brax, S, Lillrank, P (2009) Increasing awareness of the co-productive nature of professional services through blueprinting. International Symposium of Service Sciences (ISSS), Leipzig, Germany, March 23, 2009
 • Lillrank, P, (2009) Economic and Productivity Benefits. Nordic Symposium on Hospital Mergers, Göteborg, Sweden, May 26, 2009
 • Groop, J, Malmström, T, Lillrank, P, Särkkä, M, Hietala, H (2009)  
  Seven models of healthcare operations – a tool for casemix analysis?
  25th Patient Classification Systems International (PCSI) Working Conference, Fukuoka, Japan, November 2009
  Elektroninen julkaisu http://www. biomedcentral. com/content/pdf/1472- 6963- 9- S1- A15. pdf (PCSI 2009 Abstract Book, CD-ROM)
 • Lillrank, P, Groop, J, Malmström, T (2009)
  Demand-Supply -based Operating Models in Healthcare.25th Patient Classification Systems International Working Conference (PCSI), Fukuoka, Japan, November 2009
  Elektroninen julkaisu (CD-ROM)
 • Malmström, T, Lillrank, P, Groop, J, Kronström, V, Venesmaa, J (2009) A regional healthcare system approach to improving healthcare outcomes. 16th International Annual European Operations Management Conference (EurOMA), Göteborg, Sweden, June 14-17, 2009
 • Parvinen, P, Särkkä, M, Tolkki, O (2009) Outsourcing Knowledge Intensive Services: Knowledge Management Challenges in Selling and Contracting, International Conference for the Knowledge Economy 2009
 • Eklund, F, Lillrank, P, Ålström, P, Torkki, P (2009) Obese and Anorectic Organizations in Healthcare. European Operations Management Conference (EurOMA), Göteborg, Sweden, June 15, 2009
 • Lillrank, P (2009) Miten liiketoiminnan menestys rakennetaan tulevaisuudessa? Farmasian Päivät, Helsinki, 20.-22.11.2009. Proceedings, pp. 134-138
 • Brax, S, Kronström, V, Heikkilä, M (2010) Using the Line of Visibility as an organization design principle – the case of a knowledge-intensive industrial service firm, Euroma 2010 Conference, Porto, Portugal, June, 6 -9, 2010 (forthcoming)

2008

Artikkelit

 • Artto K., Kujala J., (2008). Project business as a research field. International Journal of Managing Projects in Business (forthcoming).
 • Kujala J., Artto K., Parhankangas A., (2008). Factors influencing design and performance of the business model of a project-based firm (forthcoming).
 • Eloranta K., Kujala J., Oijala T. (2008). Stakeholder Salience in Global Projects. International Journal of Project Management (forthcoming).
 • Artto K., Wikström K., Hellström M., Kujala J. (2008). Impact of services to project business. International Journal of Project Management (forthcoming).
 • Artto K., Martinsuo M., Dietrich P., Kujala J. (2008). Project strategy types and their content. International Journal of Managing Projects in Business 1(1): 49-70.
 • Peltokorpi A., Alho A., Kujala J., Aitamurto J., Parvinen P. (2008). Stakeholder approach for analyzing organizational change project. International Journal of Healthcare Quality Assurance (fortcoming).
 • Artto K., Eloranta K., Kujala J., (2008). Subcontractors´ business relationships as risk sources in project networks. International Journal of Managing Projects in Business 1(1): 88-105.
 • Ahola T., Laitinen E., Kujala J., Wikström K.(2008). Purchasing strategies and value creation in industrial turn-key deliveries. International Journal of Project Management 26: 87-94.
 • Artto K., Kujala J., Dietrich P., Martinsuo M. (2008). What is Project Strategy? International Journal of Project Management 26: 4-12.
 • Peltokorpi A., Lehtonen J-M., Kujala J., Kouri J. (2008). Operating Room Cost Management in Cardiac Surgery: A Simulation study. International Journal of Healthcare Technology and Management 9(1): 60-73.
 • McGeady D., Kujala J., Ilvonen K. (2008). The impact of patient-provider online communication on healthcare service provision. International Journal of Medical Informatics 77(1):17-23.
 • Kujala J. (2008, in Finnish). Quality is everebody´s business. Tietopisto 3/2008.
 • Martinsuo M., Kujala J. (2008, in Finnish). Postgraduate studies as a project. Finnish Project Management Journal 1/2008.

Konferenssijulkaisut

 • Savage Grant T., Lamberg Juha-Antti, Parvinen Petri, Pajunen Kalle: Path Dependence and Stakeholder Management. (forthcoming in Management Decision), 50 pp.
 • ISPOR, Toronto 2008. Benefits from improved asthma care in Finland 1987-2005 assessed with analysis of comprehensive societal cost and behaviour of cost drivers.
 • Reissell E, Herse F, Väänänen J, Rinta S, Bengtström M, Tamminen N, Parvinen P. Nordic Healthcare Group, Finland, Pharma Industry Finland, Finland
 • ISPOR, Toronto 2008. The impact of breast cancer care development on medical and economical outcomes in a total societal cost context. Reissell E, Herse F, Väänänen J, Rinta S, Bengtström M, Tamminen N, Parvinen P. Nordic Healthcare Group, Finland, Pharma Industry Finland, Finland.
 • Peltokorpi, A., Torkki, P., Kämäräinen, V., Hynynen, M. (2008): ”Improving efficiency of operating unit: production planning approach”, Proceedings of the 13th International Conference on Productivity and Quality Research, Oulu Finland, June 2008