Tommi Uimonen

Konsultti, KTM 2013, Aalto ECON

Valmistuin kauppakorkeakoulusta 2013 pääaineenani taloustiede. Opintojeni loppuvaiheessa kerrytin työkokemusta kotimaisen pörssiyhtiön rahoitusosastolla sekä kansallisessa keskuspankissamme. Valmistuttuani työskentelin vuoden suuressa sosiaali- ja terveyspalveluyhtiössä myynnin analyytikkona. Törmäsin jo aikaisemmissa työtehtävissäni Nordic Healthcare Groupin tekemiin raportteihin, joissa asiantuntemuksen ja ammattimaisen ilmeen yhdistelmä teki minuun vaikutuksen. Siirryinkin NHG:lle analyytikoksi vuonna 2014 kehittääkseni osaamistani monipuolisemmin, tavoitteenani oppia edelleen uutta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakentästä että konsultoinnista.

NHG onkin mahdollistanut nopean oppimisen niin substanssiosaamisen kuin muidenkin kyvykkyyksien kehittymisen suhteen. Olin tutustunut sote-kenttään jo ennen aloittamistani NHG:llä, minkä ansiosta pääsin heti täydellä teholla ottamaan vastuuta monenlaisissa projekteissa. Jo ensimmäisen vuoden aikana ehdin olla mukana useissa pääomasijoittajille, yksityisille ja julkisille palveluntuottajille sekä kansallisen tason terveydenhuollon organisaatioille tehdyissä projekteissa. NHG:llä analyytikkona pääsin heti alusta asti pelkän analyysien ja esitysten työstämisen lisäksi mukaan asiakastapaamisiin. Tuotteistettujen terveydenhuollon benchmarking-palveluiden myötä pääsin myös esittämään omia analyysejä sekä johtopäätöksiä usean kymmenen ylilääkärin ja -hoitajan yleisölle.

Tällä hetkellä konsulttina työskennellessäni saan vastuuta osaamiseni mukaan ja vastaan suurissa projekteissa laajoista osa-alueista sekä pienemmissä projekteissa koko projektin sisällöntuotannosta. Sisällön tuottamisen lisäksi pääsen vaikuttamaan projektien toteutukseen sekä projektien myynti- että suunnitteluvaiheissa. Varsinaisen oman projektityön lisäksi perehdytän uusia työntekijöitämme sote-kenttään muodollisemmissa koulutuksissa sekä vapaamuotoisemmin ohjaamalla nuorempien analyytikoiden työtä projekteissa. Pääsen myös vaikuttamaan laajemmin yrityksen tulevaisuuteen osallistumalla sisäiseen kehittämiseen ja rekrytointiprosesseihin.

NHG:llä työskentelemisessä palkitsevinta on vastuun kasvaminen nopeasti omien kykyjen karttumisen tahdissa. Matalan hierarkian yrityskulttuurissa projektien haasteita on helppo selvitellä osaavien kollegojen ja esimiesten kanssa. NHG:llä tehdään useaa projektia samanaikaisesti eri alojen osaajista koostuvissa tiimeissä, mikä on paitsi hyvin opettavaa ja palkitsevaa, ajoittain myös erittäin hektistä. Omaan työkuormaan pystyy kuitenkin vaikuttamaan itse poikkeuksellisen paljon ja vapauksia työaikojen suhteen annetaan työntekijälle runsaasti.

Sosiaali- ja terveysala on juuri nyt sote-uudistuksen myötä melkoisessa murrosvaiheessa, mikä tekee alalla työskentelystä poikkeuksellisen mielenkiintoista. Lisäksi hyvin menneen projektin jälkeen tuntee usein tuottaneensa aidosti yhteiskunnallista hyötyä oltuaan mukana muovaamassa yksittäisestä suomen sote-järjestelmän palasesta hieman entistä vaikuttavampaa.