Prosessit

Olemme terveys- ja sosiaalipalveluiden prosessien analysoinnin ja kehittämisen pioneeri yli kymmenen vuoden kokemuksella. Sovellamme teollisuudessa ja muilla palvelusektoreilla hyväksi havaittuja menetelmiä terveys- ja sosiaalipalveluiden erityistarpeisiin. Toimintamme ulottuu yksittäisten leikkaussalien tuotannon tehostamisesta aina kattavien, useita organisaatioita läpileikkaavien palveluprosessien analysointiin, suunnitteluun ja käyttöönottoon. Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja arvopohjaisten toiminta- ja hankintamallien suunnittelu on ydinosaamistamme.

Projektiesimerkkejä

Oulun kaupunki: paljon palveluita käyttävien asiakkaiden profilointi, 2012-2013

Tampereen kaupunki: kotihoidon palveluintegraattori Kotitori, 2009-2015

HUS: operatiivisen tulosyksikön kehityshankkeet

Terveystalo: logistiikkaselvitys

Oulun kaupunki: kannustinpalkkiorakenne vastaanottopalveluihin

Tukholma ja Skåne: toimintakyvyn asiakaslähtöinen parantaminen kotihoidossa