Muutoksen johtaminen

Strategian ja prosessien suunnittelu on turhaa ilman menestyksekästä käyttöönottoa ja toimeenpanoa. NHG tukee johtamista, esimiestyötä ja koko työyhteisön toimivuutta, auttaen näin asiakkaitaan uudistumaan ja toteuttamaan halutun muutoksen. Laajan kokemuksemme pohjalta ymmärrämme terveys- ja sosiaalipalveluiden kulttuuria ja perinnettä, eri työntekijäryhmien intressejä, arjen haasteita ja muutosvastarinnan taustoja. Tukemalla muutosvaiheita, viemme koko organisaatiota kohti toimintamallia, jossa tehokkuus, tuloksellisuus ja tekijöiden hyvinvointi yhdistyvät.

Projektiesimerkkejä

Tampereen kaupunki: kotihoidon esimiesten valmennus ja muutoksen läpivienti

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kalajoen kaupunki, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, ja Mediverkko Hoivapalvelut Oy: kotihoito 2020 – 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Tuusula: terveys- ja vanhuspalveluiden muutos sujuvuuden ja taloudellisuuden kehittämiseksi 

Eksote: Suun terveydenhuollon vastaanottomallien muutos