Benchmarking toiminnan kehittämisessä

NHG on auttanut asiakkaita kehittämään palveluiden tuottavuutta ja laatua vertailutiedon avulla laajasti niin erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa kuin yksityissektorillakin. Tavoitteena on etsiä ja levittää parhaita käytäntöjä tehokkaasti terveys- ja sosiaalipalveluiden toimijoiden keskuudessa. NHG:n menetelmät pohjautuvat tutkimustietoon: toiminnasta on julkaistu useita tieteellisiä artikkeleita, väitöskirjoja ja opinnäytetöitä.

Miksi benchmarkingia tarvitaan? Pelkkä tieto omasta tasosta ei usein riitä. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat suorituskykyyn. Olisiko mahdollista löytää toimintamalleja, parhaita käytäntöjä, jotka ovat sovellettavissa omiin yksiköihin ja toimintaprosesseihin? Kehitysvaihtoehtojen pohdinta yhdessä kollegoiden kanssa auttaa hahmottamaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Benchmarkingin avulla useat asiakkaat ovat parantaneet prosessien laatua ja tuottavuutta merkittävästi. Esimerkiksi läpimenoaikoja on lyhennetty, käyttöasteita parannettu työvuorojärjestelyjen avulla tai kehittämiseen liittyvää muutosvastarintaa on saatu vähennettyä nojaamalla muiden vastaavien yksiköiden kokemuksiin.