NHG ja Raisoft yhteistyöhön: riskityökalu tunnistaa kotihoidosta ympärivuorokautiseen siirtyvät asiakkaat

08.01.2018

NHG ja Raisoft ovat aloittaneet yhteistyön ikäihmisten toimintakyvyn heikentymisen ennaltaehkäisyssä. Olemme kehittäneet kotihoidon RAI-toimintakykymittaristoon (RAI HC) pohjautuvan työkalun, joka tunnistaa ne kotihoidon asiakkaat, jotka ovat riskissä siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon.

Algoritmin kehityksessä on hyödynnetty mm. tekoälyä, joka on tunnistanut satojen erilaisten ikäihmisten toimintakykyä ja palvelukäyttöä kuvaavien muuttujien joukosta 10 muuttujaa, jotka parhaiten ennustavat asiakkaan siirtymistä ympärivuorokautiseen hoitoon. Mikään muuttuja ei yksinään pysty tunnistamaan riskissä olevia asiakkaita tarkasti, vaan vasta kaikkien muuttujien yhdistelmän perusteella tekoäly kykenee luotettavaan tunnistamiseen. Algoritmin taustalla olevasta metodologiasta on julkaistu myös tieteellinen artikkeli BMC Medical Informatics and Decision Making journalissa.

Työkalussa on mahdollista suunnitella riskissä oleville asiakkaille erilaisia toimenpiteitä ja seurata niiden vaikutuksia heidän toimintakykyynsä. Nämä toimenpiteet voivat olla esimerkiksi kuntoutusta kotona tai lyhytaikaishoidossa, uusia tukipalveluita, muutoksia nykyisissä palveluissa tai jotain aivan uutta. Seuraamalla eri asiakasryhmien erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia asiakkaiden toimintakykyyn, voidaan toimenpiteitä kohdentaa jatkossa entistä paremmin.

Olemme arvioineet, että keskittämällä työkalun avulla kuntoutustoimenpiteet suurimmassa riskissä oleviin asiakkaisiin, palveluiden kokonaiskustannuksia olisi mahdollista pienentää noin 180 000 eurolla vuosittain 2 000 asiakkaan kotihoitoyksikössä. Kustannussäästö perustuu siihen, että asiakkaan toimintakyvyn parantuessa hänen siirtymisensä ympärivuorokautiseen hoitoon viivästyy.

NHG-riskityökalu on oma kokonaisuutensa Raisoftin ohjelmistossa, joka on käyttöönotettavissa kaikissa niissä yksiköissä, joilla on kotihoidon RAI:n verkkopohjainen sovellus. NHG-riskityökalusta on luettavissa lisätietoja Raisoftin verkkosivuilta.

Lisätietoja:
NHG, Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting, 050 331 7978
Raisoft, Minna Wentus, asiakkuusjohtaja, 040 743 9555