NHG:n ja BDO:n selvitys sote-keskusten yhtiöittämisprosessista valmistunut

06.04.2017

Nordic Healthcare Groupin ja BDO ovat laatineet selvityksen sote-keskusten yhtiöittämisprosessista. Selvityksen tavoitteena on kuvata maakunnan sote-keskustoiminnan yhtiöittämisprosessi, sen toteuttaminen ja aikataulu. Selvityksessä tarkastellaan yhtiöittämisprosessin toiminnalliset, juridiset ja taloudelliset reunaehdot. Siinä vastataan kysymyksiin, kuinka julkisen sektorin avoimille markkinoille tulevat sote-keskuspalvelut yhtiöitetään, mitä toimenpiteitä se edellyttää ja missä aikataulussa.

Selvityksen ovat tilanneet Lääkäripalveluyritykset ry, Hyvinvointialan liitto ja Suomen Yrittäjät.

Linkki materiaaliin

Lisätietoja:

Petri Heikkilä
Director, Nordic Healthcare Group
+358 40 5154155
petri.heikkila@nhg.fi

Olli Tolkki
Director, Nordic Healthcare Group
+358 400 339 195
olli.tollki@nhg.fi

Alpo Ronkainen
Tax Partner, BDO
+358 40 718 7836
alpo.ronkainen@bdo.fi