Porvoon kotihoidossa saavutettu merkittäviä tuloksia

16.10.2014

Kotihoidon arkirutiineja ja aikatauluja on organisoitu Porvoossa uudella tavalla. Nykyisillä resursseilla on pystyttävä vastaamaan edelleen kasvavaan kotihoidon kysyntään. Kehittämistyö on tuottanut tehokkuutta ja enemmän aikaa asiakastyöhön.

Kehitystyötä on tehty puolitoista vuotta kestäneessä SAKARI-hankkeessa (Sujuva arki kotihoidossa asiakaslähtöisellä resursoinnilla). Hankkeen yhteistyötahoina ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriö, Espoon kaupunki ja kuntayhtymä Eksote sekä asiantuntijatukea tarjonnut Nordic Healthcare Group.

Tuottavuus, laatu ja työhyvinvointi paranevat samanaikaisesti

Muutosten myötä tuottavuus Porvoon kotihoidossa on parantunut hankkeen aikana 12 prosentilla, asiakkaan luona vietetyn ajan osuus hoitajien työajasta noussut 24 prosentilla ja sijaisten kustannukset laskeneet 37 prosentilla.

Kotihoidon kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on ollut lisätä asiakkaiden luona vietetyn ajan määrää ja vähentää hoitajien kiireen tuntua. Sakari -hankkeessa on hyödynnetty kotihoidon tuottavuudesta väitöstutkimuksen tehneen Johan Groopin osaamista.

–On yleinen haaste, että kotihoidossa aamut ruuhkautuvat.  Aikaisemmin keskityttiin liikaa matka-aikojen minimoimiseen, mikä johti siihen että kiireettömät käynnit siirtyivät aamuun. Kiire heikentää työhyvinvointia, joka näkyy usein sairauspoissaoloina. Sairauspoissaolot edelleen pahentavat koettua kiireen tunnetta ja lisäävät ulkopuolisen sijaistyövoiman tarvetta.  Hoitajien aikaa ei ole voitu ruuhka-aikojen ulkopuolella hyödyntää täysimääräisesti, Johan Groop toteaa.

Groopin mukaan kysynnän ja tarjonnan vaihtelua voidaan kotihoidossa hillitä monin keinoin. Aamun ja illan ruuhka-aikoina tehdään vain kellonajan suhteen kriittiset tehtävät, kiireettömät tehdään muina aikoina. Lisäksi muodostetaan keskitetty ”hoitajapuskuri”, niin sanottu resurssipooli, eli kaikkia hoitajia ei lähetetä kentälle, vaan heidät varataan paikkaamaan työvoiman tarvetta kiireisimmillä alueilla.

– Käytännössä muutos on meillä tarkoittanut esimerkiksi hoitajien työaikojen porrastamista sekä asiakaskäyntien jakamista uudella tavalla, kehittämiskoordinaattori Päivi Savolainen kertoo.

– Muutimme myös kotihoidon aluejakoa ja siirsimme osan hoitajista resurssipoolin. Resurssipoolissa työskentelee tällä hetkellä 18 hoitajaa. Tavoitteena on edelleen kasvattaa resurssipoolissa työskentelevien määrää. Poolin hoitajat liikkuvat joustavasti eri alueiden välillä päivittäin vaihtuvan tarpeen mukaan, esimerkiksi sairauspoissaoloja paikkaamaan.

Toiminnanohjausjärjestelmä tukee työtä

Kotihoidossa on otettu kehittämistoimenpiteiden tueksi käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä.
Toiminnanohjausjärjestelmä varmistaa suunnittelun nopeuden sekä todellisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen. Näin varmistetaan, että oikea määrä henkilöstöä on oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Kotihoidon työntekijät ovat saaneet käyttöönsä myös älypuhelimet. Puhelimesta hoitaja voi tarkistaa päivittäiset asiakaskäyntinsä, asiakkaiden hoitotiedot sekä kirjata asiakastietoja heti kotikäynnin yhteydessä asiakkaan luona.

Pitkän työuran kotihoidossa tehnyt kodinhoitaja Eija Selkäinaho on erittäin tyytyväinen muutoksiin.
– Tämä on merkittävin uudistus työurani aikana. Työntekijöinä olemme alusta saakka päässeet mukaan kehittämistyöhön, saaneet koulutusta ja meitä on aidosti kuultu, toteaa Eija Selkäinaho.

– Teknologia tukee nyt oikeasti työtämme ja meillä on entistä paremmin aikaa perustehtäväämme, asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen. Pystymme olemaan asiakkaiden luona kauemmin, jo siksikin, että toimistolla tietokoneella menevä aika on vähentynyt, Selkäinaho iloitsee.

Projektipäällikkö, TkT Johan Groop,puh. 050 3581610, johan.groop@nhg.fi

Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen, puh. 040 585 3357,  soili.partanen@porvoo.fi

Kehittämiskoordinaattori, Sakari –hanke, Päivi Savolainen puh. 040 4891993 paivi.savolainen@porvoo.fi
Kodinhoitaja Eija Selkäinaho, puh.040 3583301 eija.selkainaho@porvoo.fi

 

Uutisen toimitti kehittämispäällikkö Päivi Mäkimartti (Porvoo) puh. 0404899769, paivi.makimartti@porvoo.fi

http://www.porvoo.fi/fi/porvoo-tietoa/uutiset/?itemid=15333&a=viewItem