Uusi käsikirja ikäihmisten tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen suunnitteluun

06.10.2014

Tavoitteena ikäihmisten arjessa selviytymisen tukeminen

Nordic Healthcare Group (NHG) on ollut mukana laatimassa kuntien toimijoille sekä muille yhteisöille ja järjestöille tarkoitettua käytännönläheistä käsikirjaa tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnittelun ja käyttöönoton tueksi.

-Käsikirja auttaa hahmottamaan ikäihmisten tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen kehittämisprosessin kokonaisvaltaisesti ja antaa konkreettisia esimerkkejä kehitystyön tueksi. Käsikirjassa kuvattu tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen toimintamalli on hyödynnettävissä myös muissa sosiaalipalveluissa kuten vammaispalveluissa, joten se on tutustumisen arvoinen kaikille sosiaalipalveluiden toimintakentässä toimiville, Lahden vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Ismo Rautiainen sanoo.

Kunnissa epäselvyydet palveluiden järjestämiseen liittyvässä vastuunjaossa ovat johtaneet ikäihmisen pallotteluun eri toimijoiden välillä. Pahimmassa tapauksessa yksikään taho ei ota vastuuta ikäihmisen kokonaistilanteesta. Käsikirjassa kuvattu tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen toimintamalli tarjoaa ratkaisun näihin haasteisiin. Keskittämällä ja uudelleen organisoimalla ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjaustoiminnot voidaan tukea ikäihmisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä ja siten vaikuttaa hillitsevästi palvelutarpeen kasvuun ja kustannuksiin. Keskitetty neuvonta ja palveluohjaus toimivat ikäihmiselle hänet tuntevana vastuutahona, joka kantaa kokonaisvastuun kaikista hänen tarvitsemistaan sekä kunnan että yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Ikäihmisellä on näin ollen yksi selkeä kontaktitaho, joka vastaa palvelutarpeen tunnistamisesta, neuvonnasta ja ohjauksesta sekä palvelutarpeen selvittämisestä ja palvelukokonaisuuden koordinoinnista.

Nordic Healthcare Group (NHG) on toiminut Ikäpalo-hankkeessa hankekaupunkien tukena keskitetyn toimintamallin suunnittelussa ja käyttöönotossa. Ikäpalo-hanke on yksi STM:n rahoittamista vanhuspalvelulain toimeenpanon hankkeista ja siinä on ollut mukana Lahden, Heinolan, Hämeenlinnan ja Vantaan kaupungit.

Käsikirja

Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä hankkeesta

 

Lisätietoja:

Anna Maksimainen, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@nhg.fi, puh. 040 7091 309

Nordic Healthcare Group (NHG)on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Yrityksen liiketoiminta-alueet ovat konsultointi, benchmarking-tietopalvelut sekä kuntien toiminnanohjauspalvelut. Konserni työllistää noin 60 asiantuntijaa Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa. NHG:n liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa. www.nhg.fi