Sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään pohjoismaisella yhteistyöllä

10.06.2013

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitetään vaikuttavuusperusteista hankintamallia pohjoismaisella yhteistyöllä

LEHDISTÖTIEDOTE 10.6.2013

Pohjoismaisen terveydenhuollon hankinnoissa korostuvat suoritteet kuten resurssit (eurot/lääkäritunti), tuotos (eurot/käynti) tai asiakasmäärä (eurot/potilas). Uuden VABPRO- hankkeen tavoitteena on kehittää suoritteiden tilalle vaikuttavuusperusteinen hankintamalli perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon.

Hankekonsortio muodostuu innovatiivisten hankintojen parissa työskennelleistä julkisista hankintaorganisaatioista ja yksityisen sektorin asiantuntijoista, jotka haluavat löytää uusia tapoja laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

-Vaikuttavuuden määrittely ja mittaaminen ovat koko innovatiivisten hankintojen ydin pyrittäessä pois vallitsevasta hintakeskeisyydestä. Avainasemassa on kyky määrittää ne vaikutukset, joita palveluilla halutaan saada aikaan. Tärkeää on kartoittaa myös keinot vaikuttavuuden todentamiseksi, projektin johtaja Suzan Ikävalko Nordic Healthcare Groupista kertoo.

Suoritteiden merkityksen korostaminen johtuu pitkälti kokonaisnäkökulman puuttumisesta hankinnoisssa sekä lain kapean tulkinnan myötä syntyneestä hintakilpailusta. Viime vuosina asiassa on kuitenkin ollut havaittavissa positiivista kehitystä. Esimerkiksi Ruotsissa tuli vuonna 2010 voimaan valinnanvapaus (Lagen om Valfrihetssystem), joka korostaa laadun merkitystä kilpailutekijänä.

Terveydenhuollon näkökulmasta tarve laadun painottamiselle on lisääntynyt jatkuvasti. Nykyiset hankintamallit lisäävät osaoptimointia hoitoketjujen ja palvelukokonaisuuksien sisällä eivätkä kannusta ennaltaehkäisevään hoitoon ja asiakkaan (potilaan) osallisuuteen. Yhdessä nämä johtavat alhaisempaan asiakastyytyväisyyteen ja korkeampiin kokonaiskustannuksiin.

VABPRO-hankkeessa kehitetään paitsi julkisten hankintayksiköiden osaamista myös julkisten hankintayksiköiden, palveluntuottajien ja -käyttäjien välistä markkinaosaamista ja vuoropuhelua. Hankkeessa perusterveydenhuollolla tarkoitetaan lääkärinvastaanottoja ja terveysasematoimintoja. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan vanhusten ja vammaisten palveluita.

VABPRO on Tekesin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaation Nordic Innovationin rahoittama hankintayksiköiden osaamiseen ja pohjoismaisen osaamisverkoston kehittämiseen kohdistunut yhteispohjoismainen hanke. Hanke kestää vuoden 2014 loppuun asti ja siiinä on mukana partnereita Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.

Hankekonsortion muodostavat Nordic Healthcare Group, Copenhagen Living Lab, Forum Virium Helsinki, Espoon kaupunki, Landskronan kaupunki, Jyväskylän kaupunki sekä Norrbottenin läänin maakäräjät. Hankkeen nimi VABPRO on lyhenne sanoista Value Based Procurements in Primary and Social Care. Hankkeen kotisivut avataan lähiaikoina osoitteessawww.nhg.fi/vabpro

Lisätietoja: Suzan Ikävalko, projektin johtaja, etunimi.sukunimi@nhg.fi, Nordic Healthcare Group, puh. 050 5834 292