Väitös: vuodeosastotoiminnan tehokkuudella suurin vaikutus sairaalan tuottavuuteen

07.09.2012

Parhaista terveydenhuollon toimintamalleista on tietoa, mutta niitä ei käytetä.

Suomalaisten sairaaloiden väliset tuottavuuserot johtuvat pääasiassa erilaisista toimintamalleista. Aalto-yliopistoon väitöstutkimuksen tehneenPaulus Torkin tutkimuksessa selvisi, että tutkittujen sairaaloiden välillä oli kymmenien prosenttien tuottavuuseroja, jotka johtuivat erilaisista toimintakäytännöistä..

Tutkimuksessa havaittiin, että suurin vaikutus tuottavuuseroihin on vuodeosastohoidon järjestelyillä. Tuottavimmissa sairaaloissa kuntoutukseen ja kotiuttamiseen on kiinnitetty huomiota, jolloin samasta leikkauksesta kotiudutaan muutamia päiviä aikaisemmin kuin heikommin tuottavissa sairaaloissa. Myös leikkausyksiköiden aikataulutuksessa ja toimintatavoissa on eroja.

Kirjallisuudessa on helposti löydettävissä hyviksi todettuja toimintamalleja kirurgian osalta esimerkiksi siitä, miten leikkausyksiköt tulisi aikatauluttaa tai miten potilaiden vaihto leikkaussaleissa saadaan sujuvaksi. Parhaat käytännöt ovat kuitenkin käytössä vain harvoissa sairaaloissa. Tutkimuksessa havaittiin, että tiettyyn erikoisalaan tai toimenpiteeseen erikoistuneissa yksiköissä oli muita enemmän kiinnitetty huomiota tuottaviin toimintatapoihin.

Julkisten terveys- ja sosiaalipalvelujen on pystyttävä tehostamaan toimintojaan huomattavasti. Muutoin kädet loppuvat jo pelkästään väestön ikääntymisen vuoksi. Tulevaisuudessa sairaaloita ja niissä toimivia henkilöitä tulee kannustaa parantamaan tuottavuutta. Lisäksi kirurgian toimintaa kannattaa keskittää, ei suurempiin sairaaloihin, vaan erikoistuneempiin yksiköihin.

DI Paulus Torkki väittelee perjantaina 7.9.2012 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU1, Otaniementie 17, Espoo. Väitöskirjassa ”Käypä prosessi – Mikä selittää kirurgian tuottavuuseroja sairaaloiden välillä” tutkittiin, mistä sairaaloiden väliset tuottavuuserot johtuvat. Eri osatutkimuksissa on ollut mukana valtaosa Suomen sairaaloista.

Paulus Torkki työskentelee johtajana Nordic Healthcare Group Oy:ssä.

Lisätiedot: johtaja Paulus Torkki, etunimi.sukunimi@nhg.fi, puh. 050 338 5500 ja perjantaina 7.9. klo 11-15 välisenä aikana soittopyynnöt viestintäpäällikkö Maarit Rissasen kautta puh. 050 57 18 380.