NHG voittanut Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä- ohjelman koordinoinnin vuosille 2008-2015

30.09.2008

NHG:n vanhempi analyytikko, TtM, esh Tiina Salminen aloittaa Tekesin uuden Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä- ohjelman koordinaattorina. 

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelman tavoitteena on uudistaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa, edistää palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia alalla.

Tekesin ohjelman koordinaattorina Tiina Salmisen tehtäviin kuuluu ohjelman tutkimus- ja kehityshankkeiden aktivointi ja ohjelman markkinointi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentässä. Lisäksi koordinaattori osallistuu ohjelman kokonaissuunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä tapahtumien järjestämiseen.

NHG:n sopimus Tekesin kanssa kattaa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelman koko toimintakauden vuoteen 2015 asti.

Lisää aiheesta Tekesin sivuilla

Tiina Salminen,

puh. 050 337 4766

etunimi.sukunimi@nhg.fi